2020/09

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
<< >>

 SGFT030 UNBLEACHED GLOVES SHORT SLEEVE 

フロント続き

基本的にSGFT020と同様


タイトなアームホール


共生地タコバインダー仕上げの襟周り
肉厚な印象
細めのリブ

comment

trackback